LilyMAG LilyMAG, gevestigd aan Wortelhaven 89A 8911 G.L Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lilyrose.eu
LilyMAG
Wortelhaven 89A
8911 G.L Leeuwarden
+31655798310

Jacky Overmeen is de Functionaris Gegevensbescherming van LilyMAG zij is te bereiken via jackyovermeen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
LilyMAG verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
LilyMAG verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras (bij het vertonen van profielfoto op de website)
– gezondheid (door google search opdrachten waardoor je op LilyMAG terecht komt, of door reacties op berichten over gezondheid)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@lilymag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Genetische gegevens (door profielfoto, of door reactie op artikelen waarin je naam achterlaat en of vermeld wat je genetische gegevens zijn)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LilyMAG verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– LilyMAG analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
LilyMAG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LilyMAG) tussen zit. LilyMAG gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LilyMAG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens door reacties op artikelen, inschrijven op nieuwsbrief, account aanmaken op Lilyrose.eu, deelname aan prijsvraag > tussen de 2 weken en 7 jaar. Het is altijd mogelijk je af te melden voor de nieuwsbrief, je account te verwijderen of om je reacties te verwijderen. Lilyrose/LilyMAG doet dit zelf niet. De gegevens die wij bewaren voor deelnemers aan prijsvragen, verwijderen wij direct uit ons systeem nadat de winnaar geïnformeerd is. > Lilyrose.eu bewaart deze gegevens om reacties terug te kunnen plaatsen, zodat andere bezoekers vragen kunnen lezen die eerder gesteld zijn onder een artikel, of om je te benaderen na het winnen van een prijsvraag.
Personalia > tot zeven jaar > Wanneer je zelf een geplaatste reactie niet verwijderd, zal de reactie onder het artikel blijven staan. Je kunt deze reactie zelf gemakkelijk verwijderen, of een bericht sturen naar redactie@lilymag.nl wanneer je jouw reactie graag verwijderd ziet, of je inloggegevens bent verloren. We zorgen ervoor dat de gegevens binnen 7 dagen verwijderd worden.
Adres > tot twee weken > deelname aan prijsvraag. Alle gegevens worden na de prijsvraag verwijderd uit ons systeem.
Surfgedrag > tot twee jaar > LilyMAG kan zien welke pagina’s je bezoekt binnen de website en via welke website je op Lilyrose.eu terecht bent gekomen. Deze gegevens worden opgeslagen door Piwik Analytics. Maand en jaar analyses worden tot twee jaar opgeslagen voor eigen gebruik en om dode links op te sporen. Wij verkopen / delen deze gegevens over het specifieke gedrag op de website niet aan/met derden.

Delen van persoonsgegevens met derden
LilyMAG deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LilyMAG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LilyMAG jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Het gaat hier om:
Itsourbusiness hosting – de hoster van Lilyrose.eu en andere websites van LilyMAG kan gegevens bekijken van de mensen die de website bezoeken. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de website beter te laten draaien.
Social media kanalen – door het delen van berichten, wordt een deel van jouw gegevens/interesses gedeeld met partijen als Facebook en Twitter.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LilyMAG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LilyMAG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Je kunt ook ons cookiebeleid bekijken op https://lilyrose.eu/cookieverklaring/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In ons cookiebeleid vind je meer uitleg over de websites en welke andere bedrijven cookies plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LilyMAG en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@lilymag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LilyMAG wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LilyMAG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via redactie@lilymag.nl