Superkluns

Het is al even na elven. Het is eigenlijk al een aardige tijd na elven. Oké, het is tien voor twaalf, en ik ga weer eens veel te laat naar bed. Morgen moet ik om half zeven op. Maar hoe donkerder het wordt,...